Muslim
th_1364803019807

Jeg heter Rania, er 30 år, og har to barn. Jeg er norsk, irakisk og muslim. Jeg er politisk engasjert og blogger.Jeg kom til Norge med familien min da jeg var 4 år gammel. Vi var politiske flyktninger og fikk opphold her i Norge. I Irak hadde det vært krig i mange år. I klassen var vi bare to – tre stykker som var fra et annet land.

Vi lærte oss norsk fort. Men det kunne være ensomt. Det er vanskelig å forstå hvordan det er å komme til et nytt land hvor alt er fremmed når man ikke har opplevd det selv. Jeg husker at foreldrene til de andre barna gjerne ville hjelpe oss. De kom med gamle klær, og skulle forklare oss hvordan kjøleskapet virket. Det var hyggelig tenkt, men visste godt hvordan et kjøleskap fungerte. Jeg er en praktiserende muslim og ber hver dag. Jeg bruker ikke hijab. Det har vært et bevisst valg, jeg tror ikke religionen krever det av oss.Mange av de norske vennene mine synes det var rart at jeg giftet meg da jeg var 20 og fikk barn. Det er ikke så vanlig i Norge. Men samtidig var det mange i det irakiske miljøet som reagerte fordi jeg giftet meg med en nordmann og ikke brukte hijab. Er jeg ikke irakisk nok, eller ikke norsk nok? Det føltes som et press fra alle kanter.

Hatet som spres mot muslimer på nettet gjør vondt. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene. Når jeg er på jobbintervju for eksempel, blir jeg spurt om hvordan forholdene er i Irak, et land jeg aldri har bodd i.