Elevoppgaver

Spørsmål til diskusjon

Når du har lest om de ulike personene, kan dere diskutere følgende: 

- Hva er det som gjør at noen oppfattes som annerledes?

- Hva betyr det å være normal? 

- Hva er mangfold?

- Hva er positivt med å være annerledes?

- Hva er negativt med å være annerledes?

- Hvordan hadde Norge vært hvis alle var like?

- Er det bra eller dårlig hvis alle mener det samme og har samme verdier?