Presse

Menneskebiblioteket er en pedagogisk ressurs med mål om å gjøre elever kjent med det mangfoldige Norge. Vi ønsker å spre kunnskap om mennesker elevene ofte hører om, men sjelden har muligheten til å snakke med. Gjennom Menneskebiblioteket gir vi minoriteter en stemme så de kan fortelle sin historie selv.

Læreplanen pålegger lærerne å undervise i holdninger. Men det er ingen lett oppgave. For hva er gode holdninger? Hvordan formidle holdninger uten å moralisere? Hvilken påvirkningskraft har egentlig skolen når vi vet hvor mye elevene påvirkes av familie, venner, popkultur og media? 

I Menneskebiblioteket får elevene møte ulike minoriteter og høre om deres erfaringer. Vi tror at kunnskap og dialog gjør elevene i stand til å gjøre seg opp en egen mening. Gjennom å forstå andres annerledeshet, vil de kanskje lettere også akseptere sin egen. 

Menneskebiblioteket som undervisningsressurs på nett er basert på Norsk Folkehjelps arbeid med å arrangere Menneskebibliotek for skoler og arbeidsliv. Menneskebiblioteket (The Living Library) startet i Danmark i 2000 og har spredt seg til flere ti-talls land over hele verden. I Norge er det bare Norsk Folkehjelp som tilbyr Menneskebibliotek. Denne nettsiden er en av mange metoder Norsk Folkehjelp benytter seg av i kampen mot rasisme og fordommer. 

Kontakt oss på fordommer@npaid.org hvis du ønsker å vite mer.